ژانویه 5, 2022
انواع برنج طارم2

انواع برنج طارم 2

انواع برنج طارم گزیده ی مقاله ی قبل : در مقاله ی قبل خونادیم که دلیل نامگذاری برنج طارم چیست . همچنین  مشخصات انواع برنج طارم […]
ژانویه 4, 2022
انواع برنج طارم

انواع برنج طارم 1

انواع برنج طارم دلیل نامگذاری برنج طارم: (انواع برنج طارم 1) طارم ، نام یک شهرستان از توابع استان زنجان می باشد که اولین بار برنجی […]
تماس سریع
09925364701