دسامبر 12, 2021
برنج ایرانی اصل

برنج ایرانی اصل

برنج ایرانی اصل خرید و فروش برنج ایرانی ( برنج ایرانی اصل ) بر طبق تاریخ برنج در 8000 الی 13000 سال پیش در دره ای […]
نوامبر 15, 2021
برنج فجر درجه یک

برنج فجر درجه یک

خرید و فروش برنج ایرانی برنج فجر درجه یک برنج فجر درجه یک جزو برنج های سرد و پرمحصول است . این برنج حاصل تغییر ژنتیکی […]
تماس سریع
09925364701