نوامبر 22, 2021
برنج ایرانی خزر

برنج ایرانی خزر

تهیه وتوزیع برنج ایرانی برنج ایرانی خزر برنج ایرانی خزر  از انواع برنج های پرمحصول و اصلاح ژنتیکی شده و تراریخته محسوب می شود. این برنج […]
تماس سریع
09925364701