نوامبر 22, 2021
برنج ایرانی خزر

برنج ایرانی خزر

تهیه وتوزیع برنج ایرانی برنج ایرانی خزر برنج ایرانی خزر  از انواع برنج های پرمحصول و اصلاح ژنتیکی شده و تراریخته محسوب می شود. این برنج […]
نوامبر 22, 2021
برنج بی نام چیست

برنج بی نام چیست

تهیه وتوزیع برنج ایرانی برنج بی نام چیست برنج بی نام چیست ؟ به نام های دیگری مثل بهنام یا امراللهی نیز شناخته می شود. این […]
تماس سریع
09925364701